KURODA GR2805ET-CAPR 丝杠

专业销售KURODA GR2805ET-CAPR 丝杠,摘要:GR2805ET-CAPR常见型号为:GR3206ET-DALR  GR4010ED-CALR  GR3208ED-DALR  GR2805DD-DAPR  GR4505CD-CAPR  GR2805ET-CAPR  GR3605DD-DAPR  GR5008FS-DAPR  GR5020DS-CAPR  GR6312ES-CAPR  GR5512ES-DAPR  GR3208BD-DALR  GR4008DD-CALR  GR4006BS-DAPR  ,具体价格和库存的详细信息请直接联系我们。

Kuroda GR2805ET-CAPR 轴承

GR2805ET-CAPR GR3212GD-DAPR  GR2505BS-AALR  GR6312FD-CAPR  GR2004ES-AALR  GRC516ED-DAPR  GR3204DD-DAPR  GR5510BS-DALR  GR6316ES-DAPR  GR4010ED-CALR  GR5512ES-CAPR  GR4010GT-DALR  GR3210ED-CALR  GR1203DS-AAPR  GR3208ES-DALR  

具体关于KURODA GR2805ET-CAPR 轴承的具体信息请直接联系我们:

KURODA GRC516ED-DAPR  GR4012DS-CALR  GR1504DD-BALR  GR3210DS-DALR  GR4512DD-DALR  GR4010DS-CALR  GR3612DS-DAPR  GR4006FD-DAPR  GRC520FD-DAPR  GR5516ES-DAPR  GR3610ED-CALR  GR1001JS-EDNR  GR4010BD-CALR  GR3208ES-CALR  

Standard Ground Ball Screws
sp 标准研磨滚珠丝杠
sp
sp
可广泛用于各种传动和定位机械。
精度等级C3 - C7/JIS
Standard Rolled Ball Screws
sp 标准轧制滚珠丝杠
sp
sp
种类繁多,可用于经济型传动机械。
精度等级C7& C10/JIS
Custom Ball Screws
sp 可订制的滚珠丝杠
sp
sp
超级精密度,用途广泛,
精度等级C0-C10/JIS
Ballscrew Actuators
sp 滚珠丝杠致动器
sp
sp
可节省空间和组装时间。高硬度。
Support Units
sp 辅助组件
sp
sp
预压调节角接触轴承。可适用于直径6-32mm的滚珠丝杠。
C-Grease
sp C型油脂(丝杠专用)
sp
sp
用于滚珠螺杆的洁净油脂
LUBSEAL
sp 润滑式密封圈
sp
sp
滚珠丝杠的润滑组件

在线订单和技术咨询

沪ICP备05049355号